Experiential Learning: How We All Learn Naturally


Arguably the most natural and powerful form of learning is through experience, or more precisely through reflection on doing. Also called experiential learning, it’s what prima ballerinas do after their performance at the national opera. But it also happens to boys that are sad because their father got angry when they played football in the living room. By the age of one, we all had our own painful encounter with experiential learning when we tried to walk, failed, fell and cried like, well a baby… And even though this was an unpleasant and discouraging exercise that lasted for months in the end we all made it. How is that possible? As soon as we fell and the first shock was over, our brain unconsciously began to make sense out of all of the information available to identify how this embarrassment occurred. It remembers that when we pushed ourselves up, everything was fine: our feet on the floor, our arms in position and our head and shoulders up right. Ready to go! When our upper leg muscles pulled our left foot 12.3% to the front at an angle of 23 degree, our arms didn’t compliment the movement and the ventricles in the inner ear, responsible for static balance, got confused for a second. When at the same moment the cat ran by, our eyes sent an alarming signal to the hippocampus and we completely lost it… Outch! Unconsciously this is how our brain analyses the relationship of events within our body or in the environment. It happens all the time as we learn to walk, talk, kiss, function in a fancy office or dance the salsa. Once we understand the connections between what went wrong, we know what we need to change when we try the next time. Experiential Learning can also be used explicitly to learn a new skill or to become better at what we already love doing. Here is how it works: First get yourself into a situation to experience. After, reflect on what happened. Then try to understand the relationships to form an abstract concept – if I do A, I get B. Last, decide what to do differently next time. Then do it again. Experiential learning is also believed to be responsible for the fact that musicians generally fare better at most tests, regardless of what they measure. People that practice an instrument not only engage their brain in motor, visual and auditory areas, but they also learn by reflecting on what they’re doing with a fast feedback loop – a wrong tone on the violin sounds too terrible to remain unnoticed. While playing they therefore not only learn to make music, but also that progress in general comes through practice, reflection, understanding, and repetition. You can use it with your friends or colleagues when working on a project. Silicon Valley start-ups do it when they tell their developers to get out of the building! After the interaction with real potential customers, the team gets together, analyses the feedback and decides what to do next. Tell us, what do you think? Is learning through reflecting on doing only good when acquiring new hands-on skills or is it also suitable to study science, math, the humanities or abstract art?

20 Comments

 1. Rowshan Rahmanian

  August 18, 2016 at 2:27 am

  Awesome! I have been looking for a good video on Kolb's EL cycle for ages. Loved your work!

 2. Winnie Needham

  October 12, 2016 at 1:06 pm

  Great question at the end. I believe experiential learning is not just about learning physical skills. Academic endeavors are perfect for problem-solving, trial-and-error, reflection, learning from mistakes, and discovery. That's what experiential learning is all about!!!

 3. Alexey Ivanov

  November 26, 2016 at 11:45 pm

  Most engineering companies have process called "postmortem" [1]: when systems fail, engineers responsible for development and/or support of the system come together and 1) identify the root cause 2) construct list of "action items" to make system more robust. This process is usually blameless[2].

  It's applicable not only to computer science, or software, but to engineering in general: Google/Tesla/SpaceX/etc all preform some flavour of the post mortem process.

  [1] SRE book, by Google: https://www.safaribooksonline.com/library/view/site-reliability-engineering/9781491929117/ch15.html
  [2] https://codeascraft.com/2012/05/22/blameless-postmortems/

 4. akhtar mirza

  December 23, 2016 at 2:07 am

  No, for science we must meditate. Science is very fragile subject and in using experience in this will cause trouble. If we look back in the history there are fewer scientists who learn by experience but others just meditate and found out the truth. If they learned by experience then what has done now in a century or few years can took a decade ,do and fail then do and fail, that takes time. As Confucius says, " By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest ".

 5. balsoomty 97

  January 30, 2017 at 10:37 am

  Thank u thank u thank u😍

 6. Fundacja Szkoła z Klasą

  February 6, 2017 at 8:39 am

  Oto tłumaczenie ścieżki dźwiękowej filmiku – jeśli nie jesteś pewny swojej znajomości języka angielskiego – zerknij tutaj!

  Prawdopodobnie jedną z najbardziej naturalnych i skutecznych form uczenia się jest nauka przez doświadczenie lub bardziej precyzyjnie – przez refleksję nad wykonywaną czynnością. Robią to zarówno baletnice po występie w teatrze, jak i chłopcy skarceni przez tatę za granie w piłkę w salonie.

  Wszyscy zanim jeszcze ukończyliśmy pierwszy rok życia, poznaliśmy gorzki smak nauki przez doświadczenie, kiedy próbowaliśmy chodzić, ponosiliśmy porażki, upadaliśmy i płakaliśmy jak, no cóż, dziecko. I mimo że było to nieprzyjemne i zniechęcające ćwiczenie, które ciągnęło się miesiącami, ostatecznie w końcu nam się udało. Jak to możliwe?

  Z chwilą kiedy otrząsnęliśmy się po pierwszym upadku, nasz mózg nieświadomie zaczął przetwarzać wszystkie dane mu informacje, żeby ustalić, jak doszło do tej żenującej sytuacji. Przypomniał sobie, że kiedy staliśmy, wszystko było w porządku. Stopy na podłodze, ramiona i głowa we właściwej pozycji. Gotowi do startu.

  Kiedy jednak mięśnie ud podciągnęły naszą lewą stopę o 12,3% do przodu pod kątem 23 stopni, nasze ręce nie podążyły za tym ruchem i wtedy błędnik w uchu wewnętrznym, odpowiedzialny za utrzymanie równowagi, na chwilę zupełnie zgłupiał. A gdy jeszcze w tym samym momencie przebiegł kot, nasze oczy wysłały sygnał alarmowy do hipokampu i wszystko już było stracone. Auć!

  Tak w nieświadomy dla nas sposób, mózg analizuje związki między zdarzeniami wewnątrz naszego ciała i/lub ze środowiskiem. To się dzieje bezustannie, kiedy uczymy się chodzić, mówić, całować, funkcjonować w biurze albo tańczyć salsę. Kiedy już zrozumiemy, co poszło nie tak, będziemy też wiedzieli, co zmienić przy kolejnym podejściu. I spróbujemy raz jeszcze.

  Uczenie się przez doświadczenie może być wykorzystane przy nabywaniu nowych umiejętności lub przy doskonaleniu tych, które już mamy. A działa to tak. Najpierw doświadczaj, a potem zastanów się, co się wydarzyło, postaraj się dostrzec związki, dzięki którym zrozumiesz ogólną prawidłowość – kiedy robię A, to się dzieje B. Na koniec zdecyduj, co zmienić następnym razem. I zrób to jeszcze raz.

  Uczenie się przez doświadczenie odpowiada także za to, że muzycy zazwyczaj lepiej wypadają na testach. Ludzie grający na instrumentach nie tylko angażują do działania mózg oraz korę wzrokową i słuchową, ale uczą się także poprzez własną refleksję nad wykonywaną czynnością oraz szybką informację zwrotną. Fałszywy ton na skrzypcach brzmi tak okropnie, że trudno by pozostał niezauważony. Grając, nie tylko uczą się, jak tworzyć muzykę, ale także tego, że postęp możliwy jest dzięki praktyce, refleksji, wyciąganiu wniosków i powtarzaniu.

  Tę naukę można wykorzystać z przyjaciółmi czy znajomymi podczas pracy nad projektem. Start-upy w Dolinie Krzemowej też tak się uczą, zachęcając osoby tworzące nowe rozwiązania informatyczne do pracy także poza budynkiem firmy. Po kontaktach z prawdziwymi potencjalnymi klientami zespół organizuje zebrania, analizuje efekty rozmów i decyduje, co zrobić następnym razem.

  Jak myślisz? Czy uczenie się przez namysł nad tym, co robimy jest dobre tylko wtedy, gdy dotyczy nowych praktycznych umiejętności czy też sprawdza się także w naukach przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych i sztukach abstrakcyjnych?

 7. Rajit Tharan

  March 13, 2017 at 2:04 am

  Medicine is all about experimental learning

 8. Lee roberts

  March 30, 2017 at 5:24 am

  May I please provide your youtube link on some on-line learning

 9. sixfeetpen

  April 4, 2017 at 4:22 am

  Amazing… And entertaining..

 10. Raymart Lipat

  May 11, 2017 at 3:16 pm

  Experiential Learning, I think we only move physically and mentally like maths and obstacle course. It may be peculiar but I treated experiential learning like hobbies. I play Nintendo video games just to have fun but I must remember the practise I have done regardless of quality.

  I am mild autistic so whenever I choose to do maths, Spanish and Japanese language for fun, I got it right correctly after practicing before taking a class instead of waiting until class. Again, really peculiar, I treated the academic discipline like playing a game.

  I agree with +Winnie Neednam, testing thing to work (Trial and Error), mistakes may happen.

 11. Duy Cao

  March 19, 2018 at 12:27 pm

  From experience, we formulate a new concept that needs academic knowledge to drive a more significant experience.

 12. Antonio Leon

  May 4, 2018 at 5:23 am

  This is stupid this should be called memorential learning.

 13. deltacelestron

  June 10, 2018 at 5:42 pm

  76000th view

 14. Wendy Stuck

  July 1, 2018 at 12:28 am

  I have students reflect on their thinking throughout a lesson and the school year. Quizzes and tests may be attempted again after the student reflects and reviews.

 15. Robin Snell

  August 12, 2018 at 4:15 pm

  An eye-opener!

 16. GEVA PEERY

  October 18, 2018 at 1:23 am

  How can i apply that in acrobatics?

 17. Dennis Diamond B. Belvis

  April 29, 2019 at 3:59 am

  Thank you very much. I needed that.

 18. Zeze Mawgood

  September 5, 2019 at 10:17 am

  good videos thanks a lot

Leave a Reply